Kadry, płace, rozliczenia ZUS

W ramach usługi przygotowujemy Twoim pracownikom umowy o pracę , umowy zlecenia i o dzieło, rozliczamy wynagrodzenia i składki do ZUS. Możemy dodatkowo prowadzić akta osobowe, przygotowywać listy obecności i rozliczać czas pracy oraz delegacje. Sporządzamy wszystkie deklaracje rozliczeniowe i przygotowujemy przelewy opłat podatków i ZUS.