Warning: Creating default object from empty value in /home/cyjannet/domains/biuromazur.suwalki.pl/public_html/wp-content/themes/swatch/functions/admin-hooks.php on line 160

Przypomnienie o remanencie 31.12.2017

BIURO PRZYPOMINA:

Na dzień 31.12.2017 r. Sporządzamy remanent
– spis z natury towarów, materiałów, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

Spis należy dokonać do dnia rozpoczęcia pierwszej sprzedaży w nowym roku, a wycenić go najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia.

Informację o wartości spisu dostarczamy do biura razem z dokumentami za grudzień, nie później niż do 15.01.2018 r.
Wątpliwości dotyczące sposobu sporządzania spisu proszę zgłaszać w biurze, a dla przypomnienia proszę przeczytać:

SPIS ZAWIERA:
1. Dane firmy i właściciela,
2. Datę sporządzenia,
3. Numer kolejny pozycji,
4. Szczegółowe określenie towaru,
5. Jednostkę miary,
6. Ilość stwierdzoną w czasie spisu,
7. Cenę w złotych i groszach za jednostkę miary
(VATOWCY – cena netto zakupu,
NIE-VATOWCY – cena brutto zakupu)
8. Wartość (cena przemnożona przez ilość),
9. Łączną wartość spisu i zapis:
„SPIS ZAKOŃCZONO NA POZYCJI…”
10. Podpisy osób sporządzających i właściciela.